Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2024. március 29-től

Figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeket, mielőtt üzleti kapcsolatba lép velünk. Őrizzen meg egy másolatot a későbbi hivatkozás céljából.

 1. Meghatározások / Fogalmak

Vevő”: az a személy, aki termék vásárlása céljából felkeresi a www.husse.hu honlapot és a weblapon keresztül leadott megrendelés útján megvásárolja a termék(ek)et.

Eladó”, vagy „Franchise Partner”: a Vevő által megadott lakóhely szerint illetékes Husse Franchise Partner. A Vevő vásárlására illetékes Husse Franchise Partner megtalálható a franchise partnerek menüpont (https://www.husse.hu/franchisee-finder) alatt. Amennyiben az adott megrendelésre nézve nincs illetékes Franchise Partner, úgy az értékesítést a Vevő részére az RPD Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 2., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság a 01-09-988650 cégjegyzékszám alatt) végzi, akire az Eladóra (Franchise Partnerre) vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

A mindenkori Husse Franchise Partnerek adatai az alábbiak:

Név

Székhely

Nyilvántartási szám

Nyilvántartó

Kirchner Alajos e.v.

9028 Győr, Szabadi út 9/b.

4359332

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Babyfarm Kft.

2040 Budaörs, Orgona utca 46.

13-09-103618

Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság

Atom-Vik Kft.

1133 Budapest Pannónia u. 96. 2. e. 8. a.

01-09-413993

Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Alföldi Farkasok Kennel Kft.

2367 Újhartyán, József Attila utca 57.

13-09-132757

Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság

New Life Invest Kft.

62  Kiskőrös, Gagarin utca. 11.

03-09-135372

Kecskeméti Törvényszék, mint Cégbíróság

Husse Központ”: a Husse termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója, a SANS Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 1., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság a 01-09-391784 cégjegyzékszám alatt).

Általános szerződési feltételek, vagy ÁSZF”: a jelen dokumentumban foglalt feltételek. Az általános szerződési feltételek a jövőre vonatkozóan előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók, így ez érinthet bármely jövőbeni megrendelést. Csak a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételek alkalmazhatók bármely Szerződésre.

Szerződés”: a megrendelésben megadott és a Franchise Partner által visszaigazolt termékek adásvételére vonatkozó, a jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződés.

 1. Megrendelések
  1. A megrendelés a jelen általános szerződési feltételek elfogadása esetén érvényes.
  2. A webshopon leadott megrendelés beérkezését a Husse Központ visszajelzi a Vevő részére, azonban ez a visszajelzés önmagában nem jelenti a megrendelés elfogadását, arról a Vevő minden esetben  külön visszaigazolást kap a Franchise Partnertől e-mailen vagy telefonon. 
  3. A megrendelés leadása előtt a "Szállítási mód" és a "Fizetési információk" menüpontban, valamint a 2. pont szerinti visszaigazolásban a 4. Szállítás és fizetés (Franchise Partner) részben leírtaknak  megfelelő adatok jelennek meg a vásárlással (kiszállítással) összefüggésben. Amennyiben Vevő az 5Szállítás és fizetés (Magyar Posta) részben írtak szerint kéri a kiszállítást, úgy ezek az adatok (összegek) nem irányadóak; azok helyett az 5Szállítás és fizetés (Magyar Posta) részben foglaltak irányadók, és az ott leírtak alapján kerül kiszámításra a kiszállítás költsége!
  4. A Vevő felelőssége annak biztosítása, hogy megrendelésében a vásárlási szándékának megfelelő termékek legyenek feltüntetve. A megrendelés utólag nem módosítható. A Vevő felelőssége, hogy ellenőrizze a visszajelzés meglétét és az abban foglalt adatok helyességét. A Vevőnek a visszajelzés megérkezésétől számított 24 órán belül értesítenie kell a Husse Központot vagy a Franchise Partnert bármilyen, a visszajelzésben található hibáról vagy eltérésről.
  5. Előfordulhat, hogy egyes, a honlapon megtalálható termékek vonatkozásában a Franchise Partnernél készlethiány áll fenn. Erről a Franchise Partner a megrendelés leadását követően a lehető leghamarabb értesíti a Vevőt, és egyeztetnek a termék elérhetőségéről. A Vevő jogosult eldönteni, hogy ilyen esetben megrendelését fenntartja-e, vagy attól el kíván állni.
  6. Az adott napon 18:00 órát követően elküldött megrendelések a következő napon leadott megrendelésnek minősülnek.
 1. A szerződés létrejötte, alanyai
  1. A termék adásvételére vonatkozó szerződés minden esetben a Vevő és a Franchise Partner között jön létre.
  2. A Vevő és a Franchise Partner között a Szerződés a megrendelésnek a Franchise Partner általi visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolás megtörténtének napján.
  3. A Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül rögzítésre, utóbb nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven jön létre, magatartási kódexre nem utal.
  4. A termékek vételára a megrendelés leadásakor érvényben lévő, a webshopon feltüntetett ár.
  5. A Magyarországon eladott valamennyi termék általános forgalmi adó köteles. A webshopon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
 2. Szállítás és fizetés (Franchise Partner)
  1. A megrendeléseket a Franchise Partner a Szerződés létrejöttétől számítottan lehetőség szerint 1 munkanapon, de legkésőbb 3 munkanapon belül teljesíti, amennyiben a Vevő a megrendelésben nem határozott meg későbbi időpontot.
  2. A termékek szállítását a Franchise Partner végzi a Vevő által a megrendelésre vonatkozóan a webshopban beállított szállítási címre. Ettől eltérően, az RPD. Kft. által teljesített megredelések esetén az RPD. Kft. saját költségén futárszolgálatot is igénybe vehet.
  3. Amennyiben a Vevő a 4.2. pont szerinti szállítási címen nem tudja fogadni a szállítmányt, a Franchise Partner megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vevővel, hogy azonnali megoldást találjanak. Ha ez nem lehetséges, Vevőt terheli minden további költség, mely az ismételt vagy késedelmes szállítás miatt merül fel.
  4. A termékek vételárának megfizetésére a termékek átvételekor kerül sor. A fizetés történhet készpénzzel vagy bankkártyával.
  5. Amennyiben a Vevő által fizetendő vételár összességében eléri a 15.000 Ft-ot, a házhozszállítás a Vevő számára 0 Ft, a 4.3. pontban foglalt kivétellel. Utóbbi esetben, vagy, amennyiben a termékek vételára összességében nem éri el a 15.000 Ft-ot, 2.500 Ft szállítási költség kerül felszámításra.
 3. Szállítás és fizetés (Magyar Posta)
  1. A postai szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait tartalmazó 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet alapján Franchise Partner köteles biztosítani, hogy a Vevő, amennyiben fogyasztónak minősül, a termék kiszállítását a Magyar Posta Zrt. útján kérje.
  2. A Franchise Partner köteles a Vevő e kérésének eleget tenni, azonban jelen ÁSZF útján tájékoztatja Vevőt, hogy e választásával a kiszállítással kapcsolatos valamennyi költséget és kockázatot (továbbiakban együtt: kárveszély) Vevő magára vállalja; ebből következően minden olyan költséget, amelyet a Magyar Posta Zrt. a Franchise Partnerrel kötött szerződése alapján a Franchise Partnerrel szemben felszámít, azt Vevő köteles megtéríteni a Franchise Partner részére. Ez alól kivételt képeznek azok a költségek, amelyek Franchise Partner felróható magatartása okáűn merülnek fel.
   Franchise Partner továbbá nem vállalja a felelősséget a Magyar Posta Zrt. kiszállítással összefüggő tevékenységéért, illetve annak a termékekre, illetve azok minőségére gyakorolt hatásáért, így különösen azért, hogy a Magyar Posta Zrt. kiszállítása az állateledelek szállítására vonatkozó jogszabályoknak mennyiben felel meg. Ezeket a kockázatokat ebben az esetben Vevő viseli, a kárveszély a terméknek a Magyar Posta Zrt. (vagy megbízottja) részére történő átadással Vevőre száll át.
  3. A termékek szállítása a Vevő által a megrendelésre vonatkozóan a webshopban beállított szállítási címre történik.
  4. Franchise Partner tájékoztatja Vevőt, hogy a Magyar Posta Zrt. Általános Szerződési Feltételei alapján az alábbi díjakon végzi a kézbesítést:
   1. Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
   2. Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
   3. Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
   4. Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.
  5. A kiszállításra a Magyar Posta Zrt. Általános Szerződési Feltételei irányadók, amelyek az alábbi oldalon érhetők el:
   https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf
  6. A termék az "Árufizetés" többletszolgáltatással kerü l feladásra, amely költsége Vevőt terheli. Az erre vonatkozó részletes adatok elérhetők az alábbi tájékoztató 18.12 pontjában:  
   https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF02_Termeklapok.pdf
  7. Figyelemmel arra, hogy Franchise Partner számára a Magyar Posta Zrt. útján történő kézbesítés adminisztrációs és további munkával (a Magyar Posta Zrt. kijelölt átvételi pontjaiora történő kiszállítás) járó többletterhet jelent, ezek ellentételezéseként rendelésenként 1.500 Ft költségátalány kerül felszámításra. 
  8. Vevő a Magyar Posta Zrt. útján történő kiszállítást a megrendelés leadásakor a "Megyjegyzés" rovatban egyértelműen köteles kérni; ennek hiányában a termék kiszállítására a 4.  Szállítás és fizetés (Franchise Partner) részben írtak irányadók. 
 4. Kockázat és jogcím
  1. A termékek átvételét követően a kárveszély a Vevőre hárul, kivéve az 5. Szállítás és fizetés (Magyar Posta) részben foglaltak esetén.
  2. A Szerződésben foglalt ár Franchise Partner részére történt megfizetését követően a termékek feletti rendelkezési jog a Vevőt illeti meg.
 5. Elállás
  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.
  2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  3. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó címére.
  4. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát.
  5. A Rendelet 29. § (1) bekezdés d) - e) pontjai alapján a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, továbbá olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyennek minősül valamennyi száraz és nedves kutya-, macska-, illetve lóeledel, snack, étrendkiegészítő, alom és higiéniás termék.
  6. Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott; ide tartoznak különösen azok a költségek, amelyek azért merültek fel, mert a Vevő az  5. Szállítás és fizetés (Magyar Posta) részben foglaltak szerint kérte a szállítást). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  7. A Vevő köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 6. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen ÁSZF teljesítésére, valamint bármely ezeknek megfelelően létrejött szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadók, valamint az ezekből származó jogviták Magyarország bíróságainak joghatósága alá tartoznak.
  2.  A megrendeléssel kapcsolatosan az Eladótól közvetlenül, továbbá a Husse Központtól a(z) +36-30-663-0358 telefonszámon, vagy a magyarorszag@husse.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás, tehető észrevétel vagy panasz. Ha ezen az úton nem sikerült a panaszt érdemlegesen megoldani, úgy a Vevő a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.
  3. A Husse Központ és az RPD Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai a következők: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: +(36-1) 488-2131.
  4. A Husse Franchise Partnerek székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai a következők:

Husse Franchise Partner neve

Békéltető testület adatai

Kirchner Alajos e.v.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/A

(+36-96) 520-217

Atom-Vik Kft.

Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., (+36-1) 488-2131

Babyfarm Kft.

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

(+36-1) 792-7881

Alföldi Farkasok Kennel Kft.

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

(+36-1) 792-7881

New Life Invest Kft.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

(+36-70) 938-4764

     

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. A hibát az Eladó költségére Ön nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki. Végső esetben Ön jogosult a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényeit már nem érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a következőkben együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Husse Központtal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C. Jótállás

Eladó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Scroll